lisa loeb and dating - Hanep astig ng dating

Natural, naghiro an hawak ko kan magsayad an bitis sa talinga ko – – pigrani ko lalo an payo ko. Ipinikit ko na lang ang mata ko, mas lalo ko pang isinayad an lalawgon ko, hasta sa bugahan ko nin mainit na hinangos an bitis. Dae kami magkabisto alagad garo nag uulay an samuyang mga pagmati. Mayong nakaka heling, pero sa posisyon, itsura asin sa pag ignit kan laman, naanalisar ko, gusto kan babae an ginigibo ko. Mayo na akong paki aram kung tumbanan ako kan babaeng ini. Gusto ko na nganing dilaan, lalo na kan maheheling sa mga pamuruminsan na nagliliwanag – – mapution an bitis. Saka ko sana nareparo, inipit sa gilid kan tukawan. ‘Ah iyo palan..’ sa isip ko, ‘sige..’ Ihinuros ko ang sadiri ko sa tukawan, hasta sa dara na kan kalinturado kung hawak – – hinadukan ko an bitis. May minsan na linuwas ko an dila ko, dilaan ko an sarong guramoy.

Padikit dikit, an ginigibo kung mga saradit na hadok.

pero dae pa nanahloy marikas na ginuyod asin nawara an bitis sa tukawan.

Dae maka taram, dae maka huna na mayo na an saiyang kaibanan. Mayong paki aram kung siisay ako, mayo man pati akong paki aram kung siisay siya.

Hayop an hinangos, namit ‘Doritos..’ Laplapan kami nin dila.

Mas orog akong sinilyaban sa hawak, nag ikot an sakuyang pagmati.

Hasta sa mamati ko, biyo na nagtuturo an likido kan babae sa bayag ko.

Dae ko namamati an tanglay kan sakuyang bitis na nakaluhod sa matagas na salog.

Rinikasan ko an pag kito, sagad na sagad na naglalapatak an bayag ko sa saiyang lobot.

Nagkamang an lalawgon ko paibaba hasta sa magabut ako sa tuhod, hinadukan ko. Iginilid ko liwat an panty, mayo akong naheheling huli kan grabeng diklum, pero madalio kung nahanap an ‘baak..’ Mayo ng kadakul pang istorya – – dinilaan ko.

968 Comments

  1. I personally have had some experience with Ok Cupid before this experiment, which weren’t completely positive.

  2. However, make sure you don’t stay with a younger guy you aren’t really into just for these perks, as that’s pretty shallow.

  3. To use it, place a top part above the bottom (the more air inbetween the better) then surround every air block between them with eight full blocks (like bricks or rock, glass is also ok), then simply connect the bottom part with some wires.

  4. (We're just checking to see if you're reading carefully.

Comments are closed.